Tin Tức - Sự Kiện

Nghiệm thu sách chuyên khảo “Miền Đông Nam bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập III”
Ngày 25/2/2020, Hội đồng khoa học trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức buổi họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam với nhan đề “Miền Đông Nam bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập III” do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp làm chủ nhiệm.
Xem tất cả