Tin Tức - Sự Kiện

Hội thảo khoa học Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ 2
Ngày 13/11/2020, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức thành công hội thảo khoa học Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần thứ 2 với chủ đề “Liên kết phát triển vùng đô thị động lực Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai, Lý luận và thực tiễn”.
Hội thảo khoa học quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ - phát triển và hội nhập”
Sáng ngày 28/04/2021, tại trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một diễn ra hội thảo khoa học quốc gia “Mỹ thuật Đông Nam Bộ - Phát triển và hội nhập”. Hội thảo nằm trong chuỗi các hoạt động của tỉnh Bình Dương kỷ niệm 120 năm thành lập trường Trung cấp Mỹ thuật – Văn hoá Bình Dương.
Thư mời viết chuyên đề sách "Miền Đông Nam Bộ - Lịch sử và văn hóa, tập 5"
Nghiệm thu sách chuyên khảo “Miền Đông Nam bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập III”
Ngày 25/2/2020, Hội đồng khoa học trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức buổi họp nghiệm thu tài liệu giảng dạy thuộc chuyên ngành Lịch sử Việt Nam với nhan đề “Miền Đông Nam bộ - Lịch sử và văn hóa, Tập III” do PGS.TS Nguyễn Văn Hiệp làm chủ nhiệm.
Xem tất cả