Chương trình Toạ đàm Hiệp định Paris - Bài ca Hoà bình, phát sóng lúc 20g45' ngày 27/01 trên kênh HTV9


 

https://drive.google.com/file/d/1jxpusCLXFynMppvgK7AVxdfRWjcUUK7C/view?usp=share_link

Hướng dẫn cách xem video: 

Môi đen đường link - Nhấp chuột phải - Chọn cách đi đến link của file HTV9 - Xem